Lions SMiLE Social Media for Lions by Lions

Lions Club Dendermonde

Home » Social Media Directory » Lions Club Dendermonde

Lions Club Dendermonde

lc dendermonde.jpg

Lions Club Dendermonde werd opgericht in 1980. Onder het motto “We Serve” combineren de club en haar leden de internationale doelstellingen met een actieve en vrijwillige steun aan een aantal lokale projecten.

De voorbije jaren werd onder meer steun verleend aan sociale instellingen (vzw Blijdorp, Poverello, Leefsleutels, Sociaal restaurant, energiebonnen, vzw ‘t Dak, vzw Poort), maar de club zette ook haar schouders onder culturele initiatieven (installatie borstbeeld Franz Courtens, organisatie van concerten,kunsttentoonstelling Salix Vlassenbroek).

Drie structurele projecten staan momenteel centraal en worden zowel met mankracht als financieel ondersteund:

1.VZW Eindelijk in Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

2.De Tondeldoos is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.

3.De Voedselbanken: onder het motto “no food to waste” leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten.

Samen werken we aan verstandhouding en verdraagzaamheid, en we willen deze waarden ook actief uitdragen. Tegelijk stellen we onze competenties onbaatzuchtig ten dienste van de gemeenschap.

Multiple district
112
District
112A

Pin It on Pinterest

Share This